Koloniya Zastavye

Temperature Highest temperature Lowest temperature Wind speed Wind direction Clouds visibility Pressure Humidity Sunrise Sunset
7.15
°C
clear sky
7.15
°C
6.85
°C
2
m/s
130
deg
0
%
10
Km
1025
hpa
87
%
04:38 am
GMT
03:15 pm
GMT
Temperature Highest temperature Lowest temperature Morning Day Evening Night Wind speed Wind direction Pressure Humidity
 • 19.68
  °C
  sky is clear
  23.22
  °C
  7
  °C
  7
  °C
  19.68
  °C
  20.68
  °C
  10.61
  °C
  3.11
  m/s
  159
  deg
  1016.22
  hpa
  53
  %
  Wednesday, 17th October 2018
 • 19.26
  °C
  sky is clear
  21.42
  °C
  8.5
  °C
  8.5
  °C
  19.26
  °C
  18.73
  °C
  8.99
  °C
  3.21
  m/s
  140
  deg
  1013.19
  hpa
  53
  %
  Thursday, 18th October 2018
 • 19.62
  °C
  sky is clear
  19.62
  °C
  8.65
  °C
  8.65
  °C
  19.62
  °C
  12.92
  °C
  10.74
  °C
  2
  m/s
  287
  deg
  1010.84
  hpa
  0
  %
  Friday, 19th October 2018
 • 15.94
  °C
  light rain
  15.94
  °C
  7.89
  °C
  10.96
  °C
  15.94
  °C
  11.25
  °C
  7.89
  °C
  5.85
  m/s
  298
  deg
  1009.86
  hpa
  0
  %
  Saturday, 20th October 2018
 • 13.19
  °C
  moderate rain
  13.19
  °C
  9.04
  °C
  9.04
  °C
  13.19
  °C
  12.69
  °C
  11.88
  °C
  6.13
  m/s
  269
  deg
  1000.83
  hpa
  0
  %
  Sunday, 21st October 2018
 • 16.15
  °C
  light rain
  16.15
  °C
  11.97
  °C
  12.28
  °C
  16.15
  °C
  14.64
  °C
  11.97
  °C
  7.26
  m/s
  293
  deg
  1003.75
  hpa
  0
  %
  Monday, 22nd October 2018
 • 19.21
  °C
  light rain
  19.21
  °C
  11.13
  °C
  11.72
  °C
  19.21
  °C
  16.22
  °C
  11.13
  °C
  7.16
  m/s
  251
  deg
  999.21
  hpa
  0
  %
  Tuesday, 23rd October 2018
 • 10.97
  °C
  sky is clear
  10.97
  °C
  7.31
  °C
  7.8
  °C
  10.97
  °C
  7.75
  °C
  7.31
  °C
  6.71
  m/s
  292
  deg
  1010.57
  hpa
  0
  %
  Wednesday, 24th October 2018
 • 9.41
  °C
  light rain
  11.05
  °C
  8.36
  °C
  8.36
  °C
  9.41
  °C
  10.46
  °C
  11.05
  °C
  11.43
  m/s
  259
  deg
  995.43
  hpa
  0
  %
  Thursday, 25th October 2018
 • 13.83
  °C
  light rain
  13.83
  °C
  12.24
  °C
  12.24
  °C
  13.83
  °C
  13.1
  °C
  12.91
  °C
  10.06
  m/s
  241
  deg
  983.7
  hpa
  0
  %
  Friday, 26th October 2018
 • 20.06
  °C
  moderate rain
  20.06
  °C
  15.9
  °C
  15.9
  °C
  20.06
  °C
  18.44
  °C
  16.45
  °C
  9.1
  m/s
  225
  deg
  988.62
  hpa
  0
  %
  Saturday, 27th October 2018
 • 17.72
  °C
  heavy intensity rain
  17.72
  °C
  12.92
  °C
  14.54
  °C
  17.72
  °C
  13.75
  °C
  12.92
  °C
  6.12
  m/s
  237
  deg
  989.69
  hpa
  0
  %
  Sunday, 28th October 2018
 • 12.26
  °C
  heavy intensity rain
  12.75
  °C
  7.6
  °C
  7.6
  °C
  12.26
  °C
  12.03
  °C
  12.75
  °C
  4.19
  m/s
  85
  deg
  996.36
  hpa
  0
  %
  Monday, 29th October 2018
 • 19.18
  °C
  moderate rain
  19.18
  °C
  13.81
  °C
  13.97
  °C
  19.18
  °C
  16.22
  °C
  13.81
  °C
  3.9
  m/s
  180
  deg
  987.03
  hpa
  0
  %
  Tuesday, 30th October 2018
 • 13.81
  °C
  light rain
  13.81
  °C
  13.81
  °C
  13.81
  °C
  13.81
  °C
  13.81
  °C
  13.81
  °C
  6.51
  m/s
  216
  deg
  987.55
  hpa
  0
  %
  Wednesday, 31st October 2018
Temperature Highest temperature Lowest temperature Wind speed Wind direction Pressure Humidity Atmospheric pressure on the sea level Atmospheric pressure on the ground level
 • 19.68
  °C
  clear sky
  19.68
  °C
  19.68
  °C
  3.11
  m/s
  158.506
  deg
  1016.22
  hpa
  53
  %
  1037.84
  hpa
  1016.22
  hpa
  09:00 am / Wednesday, 17th October 2018
 • 23.22
  °C
  clear sky
  23.22
  °C
  23.22
  °C
  3.62
  m/s
  166.001
  deg
  1015.09
  hpa
  42
  %
  1036.59
  hpa
  1015.09
  hpa
  12:00 pm / Wednesday, 17th October 2018
 • 20.68
  °C
  clear sky
  20.68
  °C
  20.68
  °C
  2.86
  m/s
  149.002
  deg
  1014.12
  hpa
  44
  %
  1035.78
  hpa
  1014.12
  hpa
  03:00 pm / Wednesday, 17th October 2018
 • 14.41
  °C
  clear sky
  14.41
  °C
  14.41
  °C
  3.47
  m/s
  147
  deg
  1014.3
  hpa
  65
  %
  1036.22
  hpa
  1014.3
  hpa
  06:00 pm / Wednesday, 17th October 2018
 • 10.61
  °C
  clear sky
  10.61
  °C
  10.61
  °C
  1.48
  m/s
  133.501
  deg
  1014.52
  hpa
  87
  %
  1036.71
  hpa
  1014.52
  hpa
  09:00 pm / Wednesday, 17th October 2018
 • 9.38
  °C
  clear sky
  9.38
  °C
  9.38
  °C
  2.51
  m/s
  115.503
  deg
  1014.49
  hpa
  80
  %
  1036.71
  hpa
  1014.49
  hpa
  12:00 am / Thursday, 18th October 2018
 • 8.5
  °C
  clear sky
  8.5
  °C
  8.5
  °C
  1.7
  m/s
  122.501
  deg
  1013.67
  hpa
  92
  %
  1036
  hpa
  1013.67
  hpa
  03:00 am / Thursday, 18th October 2018
 • 9.17
  °C
  clear sky
  9.17
  °C
  9.17
  °C
  1.41
  m/s
  109.504
  deg
  1013.25
  hpa
  83
  %
  1035.48
  hpa
  1013.25
  hpa
  06:00 am / Thursday, 18th October 2018
 • 19.26
  °C
  clear sky
  19.26
  °C
  19.26
  °C
  3.21
  m/s
  140.001
  deg
  1013.19
  hpa
  53
  %
  1034.8
  hpa
  1013.19
  hpa
  09:00 am / Thursday, 18th October 2018
 • 21.42
  °C
  clear sky
  21.42
  °C
  21.42
  °C
  4.36
  m/s
  157.502
  deg
  1011.73
  hpa
  45
  %
  1033.31
  hpa
  1011.73
  hpa
  12:00 pm / Thursday, 18th October 2018
 • 18.73
  °C
  clear sky
  18.73
  °C
  18.73
  °C
  3.02
  m/s
  153.5
  deg
  1010.63
  hpa
  44
  %
  1032.26
  hpa
  1010.63
  hpa
  03:00 pm / Thursday, 18th October 2018
 • 12.46
  °C
  clear sky
  12.46
  °C
  12.46
  °C
  3.16
  m/s
  149.504
  deg
  1010.45
  hpa
  67
  %
  1032.37
  hpa
  1010.45
  hpa
  06:00 pm / Thursday, 18th October 2018
 • 8.99
  °C
  clear sky
  8.99
  °C
  8.99
  °C
  1.48
  m/s
  148.501
  deg
  1010.26
  hpa
  86
  %
  1032.35
  hpa
  1010.26
  hpa
  09:00 pm / Thursday, 18th October 2018
 • 8.45
  °C
  clear sky
  8.45
  °C
  8.45
  °C
  3.09
  m/s
  142.001
  deg
  1009.85
  hpa
  79
  %
  1032.05
  hpa
  1009.85
  hpa
  12:00 am / Friday, 19th October 2018
 • 6.45
  °C
  few clouds
  6.45
  °C
  6.45
  °C
  1.32
  m/s
  159.502
  deg
  1009.24
  hpa
  90
  %
  1031.5
  hpa
  1009.24
  hpa
  03:00 am / Friday, 19th October 2018
 • 8
  °C
  broken clouds
  8
  °C
  8
  °C
  1.3
  m/s
  175.502
  deg
  1009.07
  hpa
  85
  %
  1031.18
  hpa
  1009.07
  hpa
  06:00 am / Friday, 19th October 2018
 • 14.84
  °C
  scattered clouds
  14.84
  °C
  14.84
  °C
  2.2
  m/s
  235.005
  deg
  1009.28
  hpa
  58
  %
  1031.01
  hpa
  1009.28
  hpa
  09:00 am / Friday, 19th October 2018
 • 18.74
  °C
  clear sky
  18.74
  °C
  18.74
  °C
  3.03
  m/s
  281.5
  deg
  1008.54
  hpa
  52
  %
  1030.13
  hpa
  1008.54
  hpa
  12:00 pm / Friday, 19th October 2018
 • 17.2
  °C
  scattered clouds
  17.2
  °C
  17.2
  °C
  3
  m/s
  286.003
  deg
  1008.16
  hpa
  55
  %
  1029.76
  hpa
  1008.16
  hpa
  03:00 pm / Friday, 19th October 2018
 • 12.23
  °C
  few clouds
  12.23
  °C
  12.23
  °C
  3.22
  m/s
  283.001
  deg
  1008.5
  hpa
  77
  %
  1030.39
  hpa
  1008.5
  hpa
  06:00 pm / Friday, 19th October 2018
 • 8.79
  °C
  clear sky
  8.79
  °C
  8.79
  °C
  1.56
  m/s
  257.001
  deg
  1008.35
  hpa
  88
  %
  1030.38
  hpa
  1008.35
  hpa
  09:00 pm / Friday, 19th October 2018
 • 7
  °C
  scattered clouds
  7
  °C
  7
  °C
  1.36
  m/s
  240.501
  deg
  1008.11
  hpa
  85
  %
  1030.28
  hpa
  1008.11
  hpa
  12:00 am / Saturday, 20th October 2018
 • 7.76
  °C
  few clouds
  7.76
  °C
  7.76
  °C
  3.66
  m/s
  284.502
  deg
  1007.8
  hpa
  81
  %
  1029.92
  hpa
  1007.8
  hpa
  03:00 am / Saturday, 20th October 2018
 • 8.72
  °C
  broken clouds
  8.72
  °C
  8.72
  °C
  4.31
  m/s
  315
  deg
  1008.08
  hpa
  94
  %
  1030.18
  hpa
  1008.08
  hpa
  06:00 am / Saturday, 20th October 2018
 • 14.09
  °C
  scattered clouds
  14.09
  °C
  14.09
  °C
  4.42
  m/s
  310.5
  deg
  1008.57
  hpa
  72
  %
  1030.35
  hpa
  1008.57
  hpa
  09:00 am / Saturday, 20th October 2018
 • 16.25
  °C
  broken clouds
  16.25
  °C
  16.25
  °C
  5.18
  m/s
  304.502
  deg
  1007.79
  hpa
  63
  %
  1029.53
  hpa
  1007.79
  hpa
  12:00 pm / Saturday, 20th October 2018
 • 12.56
  °C
  light rain
  12.56
  °C
  12.56
  °C
  6.63
  m/s
  297.5
  deg
  1007.64
  hpa
  92
  %
  1029.37
  hpa
  1007.64
  hpa
  03:00 pm / Saturday, 20th October 2018
 • 10.16
  °C
  light rain
  10.16
  °C
  10.16
  °C
  6.72
  m/s
  303.001
  deg
  1008.28
  hpa
  72
  %
  1030.23
  hpa
  1008.28
  hpa
  06:00 pm / Saturday, 20th October 2018
 • 7.69
  °C
  few clouds
  7.69
  °C
  7.69
  °C
  5.91
  m/s
  297.5
  deg
  1008.09
  hpa
  83
  %
  1030.11
  hpa
  1008.09
  hpa
  09:00 pm / Saturday, 20th October 2018

Wed 17th: Muggy Wednesday with southerly light breeze. Sky is clear and temperature will rise to 20. Max: 23.22 °C

Thu 18th: Muggy Thursday with southeasterly light breeze. Sky is clear and temperature will decrease to 19. Min: 8.5°C

Fri 19th: Muggy Friday with westerly light breeze. Sky is clear and temperature will rise to 20. Max: 19.62 °C

Sat 20th: Humid Saturday with northwesterly moderate breeze. Light rain and temperature will decrease to 16. Min: 7.89°C

Sun 21st: Humid Sunday with westerly moderate breeze. Moderate rain and temperature will getting down to around 13. Min: 9.04°C


Mon 22nd: Humid Monday with westerly moderate breeze. Light rain and temperature will rise to 16. Max: 16.15 °C

Tue 23rd: Muggy Tuesday with westerly moderate breeze. Light rain and temperature will soar to 19. Max: 19.21 °C

Wed 24th: Humid Wednesday with westerly moderate breeze. Sky is clear and temperature will decrease to 11. Min: 7.31°C

Thu 25th: Cold Thursday with westerly strong breeze. Light rain and temperature will getting down to around 9. Min: 8.36°C

Fri 26th: Humid Friday with southwesterly fresh breeze. Light rain and temperature will rise to 14. Max: 13.83 °C

Sat 27th: Muggy Saturday with southwesterly fresh breeze. Moderate rain and temperature will soar to 20. Max: 20.06 °C

Sun 28th: Muggy Sunday with southwesterly moderate breeze. Heavy intensity rain and temperature will decrease to 18. Min: 12.92°C


Mon 29th: Humid Monday with easterly gentle breeze. Heavy intensity rain and temperature will getting down to around 12. Min: 7.6°C

Tue 30th: Muggy Tuesday with southerly gentle breeze. Moderate rain and temperature will rise to 19. Max: 19.18 °C

Wed 31st: Humid Wednesday with southwesterly moderate breeze. Light rain and temperature will decrease to 14. Min: 13.81°C